Sākums

Esam lielākā kompetentā institūcija Latvijā ar 16 gadu pieredzi. Apkalpojam vairāk kā 800 klientus dažādās jomās un specializācijās. Mūsu klienti ir gan nelieli uzņēmumi (līdz 5 darbiniekiem), gan vadošie ražotnes un pārstrādes uzņēmumi,  būvniecības firmas u.c. sarežģīti objekti ar darbinieku skaitu  līdz pat 2000 nodarbinātajiem un filiālēm visā Latvijā. Mūsu klientu lokā ir arī starptautiski uzņēmumi ar specifiskām prasībām.

Esam Latvijas tirdzniecības un rūpniecības kameras biedrs (LTRK)

Esam “Darba aizsardzības kompetento institūciju biedrības” biedrs (DAKIB)

Spējam klientus apkalpot gan latviešu, gan krievu, gan angļu valodās. Mūsu kvalitātes zīme ir ilgtermiņa attiecību veidošana ar klientiem! Mūsu galvenais gandarījums ir pozitīvas klientu atsauksmes par mūsu darbu!

Darba aizsardzība

Nodrošinām pilna servisa darba aizsardzības un ugunsdrošības pakalpojumus
1 01DOKUMENTĀCIJAS IZSTRĀDE
5 01INDIKATĪVIE MĒRĪJUMI
14 01DROŠĪBAS ZĪMES, APTIECIŅAS
2 01SPECIĀLISTA AIZSTĀŠANA
6 01INSTRUKTĀŽAS
15 01INSTRUKCIJAS
3 01DARBA VIDES RISKU IZVĒRTĒJUMS
7 01INTEREŠU PĀRSTĀVĒŠANA VDI
16 01NELAIMES GADĪJUMU IZMEKLĒŠANA

DA koordinatora pakalpojumi

Nodrošinam darba aizsardzības koordinatora pakalpojumus būvobjektos. Mums ir atbistoši sagatavoti un zinoši specālisti tieši būvdarbu darba aizsardzības sistēmaskoordinēšanā un uzraudzībā ar mērķi nodrošināt drošus darba apstākļus un likumdošanas normu izpildi
4 01DARBA AIZSARDZĪBAS PLĀNA IZSTRĀDE
1 01DOKUMENTĀCIJAS IZSTRĀDE
3 01DARBA VIDES RISKU IZVĒRTĒŠANA
8 01DARBA AIZSARDZĪBAS UZRAUDZĪBA BŪVPROJEKTĀ

Ugunsdrošība

Nodrošinām pilna servisa darba aizsardzības un ugunsdrošības pakalpojumus
1 01
DOKUMENTĀCIJAS IZSTRĀDE
9 01
APSEKOŠANA
12 01
KONSULTĀCIJAS
6 01
INSTRUKTĀŽAS
10 01
INTEREŠU PĀRSTĀVĒŠANA VUGD
11 01
DROŠĪBAS ZĪMES
13 01
UGUNSDZĒŠAMO APARĀTA SKAITA APRĒĶINS
17 01
UGUNSLODZES APRĒĶINS

Fizisko personu datu aizsardzība

Sertificētu datu aizsardzības speciālistu pakalpojumi atbilstoši spēkā esošajiem Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem un Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (ES) 2016/679 (2016. gada 27. aprīlis) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti prasībām.

 

KONTAKTI

Rīga

Blaumaņa iela 5a-5, Rīga, LV-1011
Piegādātajiem:
+371 27875016

Klientu apkalpošana:
+371 28624394

Ventspils

Inženieru iela 101, Ventspils, LV-3601
Piegādātajiem:
+371 27875016

Klientu apkalpošana:
+371 28624394

Rēzekne

Atbrīvošanas aleja 155-308, Rēzekne, LV-4604
Piegādātajiem:
+371 27875016

Klientu apkalpošana:
+371 24554417

Daugavpils

Sēlijas iela 25-210, Daugavpils, LV-5415
Piegādātajiem:
+371 27875016

Klientu apkalpošana:
+371 24554417
info@sunstar.group
SIA "Sunstar Group"
Reģ. Nr.:
40103167187
Juridiskā adrese:
Blaumaņa iela 5a-5, Rīga, LV-1011
AS "Citadele banka"
Konta nr.:
LV87PARX0013691310001